Zwickau

Typický tvar kužele zaujme svou jednoduchostí i širokými možnostmi využití.

Průměr cylindru (mm)
Druh závěsu
Povrchová úprava
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Přívodní kabel
4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny Zvolte variantu
Kód: 142/1 142/13 142/25 142/37 142/49 142/2 142/14 142/26 142/38 142/50 142/6 142/18 142/30 142/42 142/54 142/10 142/22 142/34 142/46 142/58 142/11 142/23 142/35 142/47 142/59 142/12 142/24 142/36 142/48 142/60 142/7 142/19 142/31 142/43 142/55 142/8 142/20 142/32 142/44 142/56 142/9 142/21 142/33 142/45 142/57 142/3 142/15 142/27 142/39 142/51 142/4 142/16 142/28 142/40 142/52 142/5 142/17 142/29 142/41 142/53 142/61 142/73 142/85 142/97 142/109 142/62 142/74 142/86 142/98 142/110 142/66 142/78 142/90 142/102 142/114 142/70 142/82 142/94 142/106 142/118 142/71 142/83 142/95 142/107 142/119 142/72 142/84 142/96 142/108 142/120 142/67 142/79 142/91 142/103 142/115 142/68 142/80 142/92 142/104 142/116 142/69 142/81 142/93 142/105 142/117 142/63 142/75 142/87 142/99 142/111 142/64 142/76 142/88 142/100 142/112 142/65 142/77 142/89 142/101 142/113 142/121 142/133 142/145 142/157 142/169 142/122 142/134 142/146 142/158 142/170 142/126 142/138 142/150 142/162 142/174 142/130 142/142 142/154 142/166 142/178 142/131 142/143 142/155 142/167 142/179 142/132 142/144 142/156 142/168 142/180 142/127 142/139 142/151 142/163 142/175 142/128 142/140 142/152 142/164 142/176 142/129 142/141 142/153 142/165 142/177 142/123 142/135 142/147 142/159 142/171 142/124 142/136 142/148 142/160 142/172 142/125 142/137 142/149 142/161 142/173 142/181 142/193 142/205 142/217 142/229 142/182 142/194 142/206 142/218 142/230 142/186 142/198 142/210 142/222 142/234 142/190 142/202 142/214 142/226 142/238 142/191 142/203 142/215 142/227 142/239 142/192 142/204 142/216 142/228 142/240 142/187 142/199 142/211 142/223 142/235 142/188 142/200 142/212 142/224 142/236 142/189 142/201 142/213 142/225 142/237 142/183 142/195 142/207 142/219 142/231 142/184 142/196 142/208 142/220 142/232 142/185 142/197 142/209 142/221 142/233 Zvolte variantu
Značka: Bolich
4 692 Kč 5 232 Kč 5 814 Kč 6 741 Kč 7 815 Kč 4 692 Kč 5 232 Kč 5 814 Kč 6 741 Kč 7 815 Kč 5 226 Kč 5 826 Kč 6 443 Kč 7 444 Kč 8 638 Kč 6 038 Kč 6 767 Kč 7 530 Kč 8 764 Kč 10 234 Kč 6 038 Kč 6 767 Kč 7 530 Kč 8 764 Kč 10 234 Kč 5 504 Kč 6 173 Kč 6 902 Kč 8 061 Kč 9 410 Kč 5 547 Kč 6 205 Kč 6 882 Kč 7 972 Kč 9 267 Kč 5 547 Kč 6 205 Kč 6 882 Kč 7 972 Kč 9 267 Kč 5 014 Kč 5 610 Kč 6 253 Kč 7 269 Kč 8 443 Kč 5 226 Kč 5 826 Kč 6 443 Kč 7 444 Kč 8 638 Kč 5 226 Kč 5 826 Kč 6 443 Kč 7 444 Kč 8 638 Kč 4 692 Kč 5 232 Kč 5 814 Kč 6 741 Kč 7 815 Kč 6 644 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 6 644 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 7 177 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 7 990 Kč 8 719 Kč 9 482 Kč 10 716 Kč 12 185 Kč 7 990 Kč 8 719 Kč 9 482 Kč 10 716 Kč 12 185 Kč 7 456 Kč 8 124 Kč 8 853 Kč 10 013 Kč 11 362 Kč 7 499 Kč 8 156 Kč 8 833 Kč 9 924 Kč 11 218 Kč 7 499 Kč 8 156 Kč 8 833 Kč 9 924 Kč 11 218 Kč 6 965 Kč 7 562 Kč 8 205 Kč 9 221 Kč 10 394 Kč 7 177 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 7 177 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 6 644 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 6 644 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 6 644 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 7 177 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 7 990 Kč 8 719 Kč 9 482 Kč 10 716 Kč 12 185 Kč 7 990 Kč 8 719 Kč 9 482 Kč 10 716 Kč 12 185 Kč 7 456 Kč 8 124 Kč 8 853 Kč 10 013 Kč 11 362 Kč 7 499 Kč 8 156 Kč 8 833 Kč 9 924 Kč 11 218 Kč 7 499 Kč 8 156 Kč 8 833 Kč 9 924 Kč 11 218 Kč 6 965 Kč 7 562 Kč 8 205 Kč 9 221 Kč 10 394 Kč 7 177 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 7 177 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 6 644 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 7 734 Kč 8 274 Kč 8 856 Kč 9 783 Kč 10 857 Kč 7 734 Kč 8 274 Kč 8 856 Kč 9 783 Kč 10 857 Kč 8 268 Kč 8 868 Kč 9 485 Kč 10 486 Kč 11 680 Kč 9 080 Kč 9 809 Kč 10 572 Kč 11 806 Kč 13 276 Kč 9 080 Kč 9 809 Kč 10 572 Kč 11 806 Kč 13 276 Kč 8 546 Kč 9 215 Kč 9 944 Kč 11 103 Kč 12 452 Kč 8 589 Kč 9 247 Kč 9 924 Kč 11 014 Kč 12 309 Kč 8 589 Kč 9 247 Kč 9 924 Kč 11 014 Kč 12 309 Kč 8 056 Kč 8 652 Kč 9 295 Kč 10 311 Kč 11 485 Kč 8 268 Kč 8 868 Kč 9 485 Kč 10 486 Kč 11 680 Kč 8 268 Kč 8 868 Kč 9 485 Kč 10 486 Kč 11 680 Kč 7 734 Kč 8 274 Kč 8 856 Kč 9 783 Kč 10 857 Kč od 4 692 Kč
Kategorie: Závěsná svítidla
Záruka: 2 roky
Kolekce: EBOLICHT
Materiály a povrchy: hliník, měď, ocelový plech
Typ kabelu: textilní kabel, PVC kabel
Světelný zdroj: žárovka E27
IP krytí: IP20

Svítidlo s cylindrem ve tvaru kužele vystihuje svým nadčasovým pojetím kolekci EBOLICHT.

Možné povrchové úpravy:

 • barevné lakování (vnitřní lak cylindru je vždy Čistě bílá 9010)
  • Tmavá černá 9005
  • Čistě bílá 9010
  • individuální výběr barvy laku z RAL vzorníku (Vámi vybraný RAL odstín uveďte v poznámce objednávky)
 • měď, hliník, ocel - lesklý nebo matný čirý lak
 • bez povrchové úpravy (materiál přirozeně stárne)

Stropní krytka ve tvaru kužele je kovová s průměrem 100 mm.  Její povrchová úprava se shoduje se zvoleným materiálem a povrchovou úpravou cylindru.

Kabely, řetězy nebo ocelové lanko pro zavěšení jsou standardně dodávány v délce 1500 mm. Prodloužení je možné na dotaz.

Rozměr cylindru (průměr / na výšku):

 • 200 mm / 150 mm
 • 250 mm / 190 mm
 • 300 mm / 235 mm
 • 350 mm / 280 mm
 • 400 mm / 320 mm

Svítidlo má kvalitní porcelánovou objímku na žárovku E27 do max. 100 wattů (dodáváno bez žárovky). 

IP 20 - interiérové svítidlo.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení