Köln

Harmonická lampa s polokulovitým stínítkem.

Průměr cylindru (mm)
Druh závěsu
Povrchová úprava
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Přívodní kabel
4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny Zvolte variantu
Kód: 103/1 103/13 103/25 103/37 103/49 103/61 103/2 103/14 103/26 103/38 103/50 103/62 103/6 103/18 103/30 103/42 103/54 103/66 103/10 103/22 103/34 103/46 103/58 103/70 103/11 103/23 103/35 103/47 103/59 103/71 103/12 103/24 103/36 103/48 103/60 103/72 103/7 103/19 103/31 103/43 103/55 103/67 103/8 103/20 103/32 103/44 103/56 103/68 103/9 103/21 103/33 103/45 103/57 103/69 103/3 103/15 103/27 103/39 103/51 103/63 103/4 103/16 103/28 103/40 103/52 103/64 103/5 103/17 103/29 103/41 103/53 103/65 103/73 103/85 103/97 103/109 103/121 103/133 103/74 103/86 103/98 103/110 103/122 103/134 103/78 103/90 103/102 103/114 103/126 103/138 103/82 103/94 103/106 103/118 103/130 103/142 103/83 103/95 103/107 103/119 103/131 103/143 103/84 103/96 103/108 103/120 103/132 103/144 103/79 103/91 103/103 103/115 103/127 103/139 103/80 103/92 103/104 103/116 103/128 103/140 103/81 103/93 103/105 103/117 103/129 103/141 103/75 103/87 103/99 103/111 103/123 103/135 103/76 103/88 103/100 103/112 103/124 103/136 103/77 103/89 103/101 103/113 103/125 103/137 103/145 103/157 103/169 103/181 103/193 103/205 103/146 103/158 103/170 103/182 103/194 103/206 103/150 103/162 103/174 103/186 103/198 103/210 103/154 103/166 103/178 103/190 103/202 103/214 103/155 103/167 103/179 103/191 103/203 103/215 103/156 103/168 103/180 103/192 103/204 103/216 103/151 103/163 103/175 103/187 103/199 103/211 103/152 103/164 103/176 103/188 103/200 103/212 103/153 103/165 103/177 103/189 103/201 103/213 103/147 103/159 103/171 103/183 103/195 103/207 103/148 103/160 103/172 103/184 103/196 103/208 103/149 103/161 103/173 103/185 103/197 103/209 103/217 103/229 103/241 103/253 103/265 103/277 103/218 103/230 103/242 103/254 103/266 103/278 103/222 103/234 103/246 103/258 103/270 103/282 103/226 103/238 103/250 103/262 103/274 103/286 103/227 103/239 103/251 103/263 103/275 103/287 103/228 103/240 103/252 103/264 103/276 103/288 103/223 103/235 103/247 103/259 103/271 103/283 103/224 103/236 103/248 103/260 103/272 103/284 103/225 103/237 103/249 103/261 103/273 103/285 103/219 103/231 103/243 103/255 103/267 103/279 103/220 103/232 103/244 103/256 103/268 103/280 103/221 103/233 103/245 103/257 103/269 103/281 Zvolte variantu
Značka: Bolich
4 896 Kč 5 232 Kč 5 814 Kč 6 741 Kč 7 815 Kč 10 506 Kč 4 896 Kč 5 232 Kč 5 814 Kč 6 741 Kč 7 815 Kč 10 506 Kč 5 430 Kč 5 826 Kč 6 443 Kč 7 444 Kč 8 638 Kč 11 416 Kč 6 233 Kč 6 767 Kč 7 530 Kč 8 764 Kč 10 234 Kč 13 680 Kč 6 233 Kč 6 767 Kč 7 530 Kč 8 764 Kč 10 234 Kč 13 680 Kč 5 699 Kč 6 173 Kč 6 902 Kč 8 061 Kč 9 410 Kč 12 771 Kč 5 740 Kč 6 205 Kč 6 882 Kč 7 972 Kč 9 267 Kč 12 317 Kč 5 740 Kč 6 205 Kč 6 882 Kč 7 972 Kč 9 267 Kč 12 317 Kč 5 206 Kč 5 610 Kč 6 253 Kč 7 269 Kč 8 443 Kč 11 408 Kč 5 430 Kč 5 826 Kč 6 443 Kč 7 444 Kč 8 638 Kč 11 416 Kč 5 430 Kč 5 826 Kč 6 443 Kč 7 444 Kč 8 638 Kč 11 416 Kč 4 896 Kč 5 232 Kč 5 814 Kč 6 741 Kč 7 815 Kč 10 506 Kč 6 847 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 12 458 Kč 6 847 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 12 458 Kč 7 381 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 13 368 Kč 8 185 Kč 8 719 Kč 9 482 Kč 10 716 Kč 12 185 Kč 15 632 Kč 8 185 Kč 8 719 Kč 9 482 Kč 10 716 Kč 12 185 Kč 15 632 Kč 7 651 Kč 8 124 Kč 8 853 Kč 10 013 Kč 11 362 Kč 14 722 Kč 7 691 Kč 8 156 Kč 8 833 Kč 9 924 Kč 11 218 Kč 14 269 Kč 7 691 Kč 8 156 Kč 8 833 Kč 9 924 Kč 11 218 Kč 14 269 Kč 7 157 Kč 7 562 Kč 8 205 Kč 9 221 Kč 10 394 Kč 13 359 Kč 7 381 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 13 368 Kč 7 381 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 13 368 Kč 6 847 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 12 458 Kč 6 847 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 12 458 Kč 6 847 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 12 458 Kč 7 381 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 13 368 Kč 8 185 Kč 8 719 Kč 9 482 Kč 10 716 Kč 12 185 Kč 15 632 Kč 8 185 Kč 8 719 Kč 9 482 Kč 10 716 Kč 12 185 Kč 15 632 Kč 7 651 Kč 8 124 Kč 8 853 Kč 10 013 Kč 11 362 Kč 14 722 Kč 7 691 Kč 8 156 Kč 8 833 Kč 9 924 Kč 11 218 Kč 14 269 Kč 7 691 Kč 8 156 Kč 8 833 Kč 9 924 Kč 11 218 Kč 14 269 Kč 7 157 Kč 7 562 Kč 8 205 Kč 9 221 Kč 10 394 Kč 13 359 Kč 7 381 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 13 368 Kč 7 381 Kč 7 777 Kč 8 394 Kč 9 396 Kč 10 590 Kč 13 368 Kč 6 847 Kč 7 183 Kč 7 766 Kč 8 693 Kč 9 766 Kč 12 458 Kč 7 938 Kč 8 274 Kč 8 856 Kč 9 783 Kč 10 857 Kč 13 548 Kč 7 938 Kč 8 274 Kč 8 856 Kč 9 783 Kč 10 857 Kč 13 548 Kč 8 472 Kč 8 868 Kč 9 485 Kč 10 486 Kč 11 680 Kč 14 458 Kč 9 275 Kč 9 809 Kč 10 572 Kč 11 806 Kč 13 276 Kč 16 722 Kč 9 275 Kč 9 809 Kč 10 572 Kč 11 806 Kč 13 276 Kč 16 722 Kč 8 741 Kč 9 215 Kč 9 944 Kč 11 103 Kč 12 452 Kč 15 813 Kč 8 782 Kč 9 247 Kč 9 924 Kč 11 014 Kč 12 309 Kč 15 359 Kč 8 782 Kč 9 247 Kč 9 924 Kč 11 014 Kč 12 309 Kč 15 359 Kč 8 248 Kč 8 652 Kč 9 295 Kč 10 311 Kč 11 485 Kč 14 450 Kč 8 472 Kč 8 868 Kč 9 485 Kč 10 486 Kč 11 680 Kč 14 458 Kč 8 472 Kč 8 868 Kč 9 485 Kč 10 486 Kč 11 680 Kč 14 458 Kč 7 938 Kč 8 274 Kč 8 856 Kč 9 783 Kč 10 857 Kč 13 548 Kč od 4 896 Kč
Kategorie: Závěsná svítidla
Záruka: 2 roky
Kolekce: EBOLICHT
Materiály a povrchy: hliník, měď, ocelový plech
Typ kabelu: textilní kabel, PVC kabel
Světelný zdroj: žárovka E27
IP krytí: IP20

Zcela univerzální lampa, která bude vypadat krásně v kuchyni i obývacích prostorech.

Možné povrchové úpravy:

 • barevné lakování (vnitřní lak cylindru je vždy Čistě bílá 9010)
  • Tmavá černá 9005
  • Čistě bílá 9010
  • individuální výběr barvy laku z RAL vzorníku (Vámi vybraný RAL odstín uveďte v poznámce objednávky)
 • měď, hliník, ocel - lesklý nebo matný čirý lak
 • bez povrchové úpravy (materiál přirozeně stárne)

Rozměr cylindru (průměr / na výšku):

 • 200 mm / 200 mm
 • 250 mm / 220 mm
 • 300 mm / 280 mm
 • 350 mm / 325 mm
 • 400 mm / 355 mm
 • 500 mm / 400 mm

Kovová stropní krytka s průměrem 80mm.  Její povrchová úprava se shoduje se zvoleným materiálem a povrchovou úpravou cylindru.

Kabely, řetězy nebo ocelové lanko pro zavěšení jsou standardně dodávány v délce 1500 mm. Prodloužení je možné na dotaz.

Svítidlo má kvalitní porcelánovou objímku na žárovku E27 pro žárovky do max. 100W (dodáváno bez žárovky).

 IP 20 - interiérové svítidlo.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení