Bingen

Klasická elegantní závěsná lampa s plochým cylindrem a kulatou kopulí. Vysoká kvalita materiálu i řemeslného zpracování.

Průměr cylindru (mm)
Druh závěsu
Povrchová úprava
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
Přívodní kabel
4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny 4 týdny Zvolte variantu
Kód: 38/1 38/13 38/25 38/37 38/49 38/61 38/2 38/14 38/26 38/38 38/50 38/62 38/6 38/18 38/30 38/42 38/54 38/66 38/10 38/22 38/34 38/46 38/58 38/70 38/11 38/23 38/35 38/47 38/59 38/71 38/12 38/24 38/36 38/48 38/60 38/72 38/7 38/19 38/31 38/43 38/55 38/67 38/8 38/20 38/32 38/44 38/56 38/68 38/9 38/21 38/33 38/45 38/57 38/69 38/3 38/15 38/27 38/39 38/51 38/63 38/4 38/16 38/28 38/40 38/52 38/64 38/5 38/17 38/29 38/41 38/53 38/65 38/73 38/85 38/97 38/109 38/121 38/133 38/74 38/86 38/98 38/110 38/122 38/134 38/78 38/90 38/102 38/114 38/126 38/138 38/82 38/94 38/106 38/118 38/130 38/142 38/83 38/95 38/107 38/119 38/131 38/143 38/84 38/96 38/108 38/120 38/132 38/144 38/79 38/91 38/103 38/115 38/127 38/139 38/80 38/92 38/104 38/116 38/128 38/140 38/81 38/93 38/105 38/117 38/129 38/141 38/75 38/87 38/99 38/111 38/123 38/135 38/76 38/88 38/100 38/112 38/124 38/136 38/77 38/89 38/101 38/113 38/125 38/137 38/145 38/157 38/169 38/181 38/193 38/205 38/146 38/158 38/170 38/182 38/194 38/206 38/150 38/162 38/174 38/186 38/198 38/210 38/154 38/166 38/178 38/190 38/202 38/214 38/155 38/167 38/179 38/191 38/203 38/215 38/156 38/168 38/180 38/192 38/204 38/216 38/151 38/163 38/175 38/187 38/199 38/211 38/152 38/164 38/176 38/188 38/200 38/212 38/153 38/165 38/177 38/189 38/201 38/213 38/147 38/159 38/171 38/183 38/195 38/207 38/148 38/160 38/172 38/184 38/196 38/208 38/149 38/161 38/173 38/185 38/197 38/209 Zvolte variantu
Značka: Bolich
2 764 Kč 2 804 Kč 2 896 Kč 3 074 Kč 3 406 Kč 3 935 Kč 2 764 Kč 2 804 Kč 2 896 Kč 3 074 Kč 3 406 Kč 3 935 Kč 3 266 Kč 3 338 Kč 3 490 Kč 3 702 Kč 4 110 Kč 4 758 Kč 3 550 Kč 3 633 Kč 3 843 Kč 4 135 Kč 4 709 Kč 5 619 Kč 3 550 Kč 3 633 Kč 3 843 Kč 4 135 Kč 4 709 Kč 5 619 Kč 3 048 Kč 3 099 Kč 3 249 Kč 3 507 Kč 4 006 Kč 4 795 Kč 3 398 Kč 3 481 Kč 3 648 Kč 3 903 Kč 4 382 Kč 5 123 Kč 3 398 Kč 3 481 Kč 3 648 Kč 3 903 Kč 4 382 Kč 5 123 Kč 2 896 Kč 2 947 Kč 3 053 Kč 3 274 Kč 3 679 Kč 4 299 Kč 3 266 Kč 3 338 Kč 3 490 Kč 3 702 Kč 4 110 Kč 4 758 Kč 3 266 Kč 3 338 Kč 3 490 Kč 3 702 Kč 4 110 Kč 4 758 Kč 2 764 Kč 2 804 Kč 2 896 Kč 3 074 Kč 3 406 Kč 3 935 Kč 4 715 Kč 4 755 Kč 4 847 Kč 5 025 Kč 5 358 Kč 5 886 Kč 4 715 Kč 4 755 Kč 4 847 Kč 5 025 Kč 5 358 Kč 5 886 Kč 5 217 Kč 5 289 Kč 5 441 Kč 5 654 Kč 6 061 Kč 6 710 Kč 5 501 Kč 5 585 Kč 5 794 Kč 6 087 Kč 6 661 Kč 7 571 Kč 5 501 Kč 5 585 Kč 5 794 Kč 6 087 Kč 6 661 Kč 7 571 Kč 4 999 Kč 5 051 Kč 5 200 Kč 5 458 Kč 5 958 Kč 6 747 Kč 5 349 Kč 5 433 Kč 5 599 Kč 5 854 Kč 6 334 Kč 7 074 Kč 5 349 Kč 5 433 Kč 5 599 Kč 5 854 Kč 6 334 Kč 7 074 Kč 4 847 Kč 4 899 Kč 5 005 Kč 5 226 Kč 5 631 Kč 6 250 Kč 5 217 Kč 5 289 Kč 5 441 Kč 5 654 Kč 6 061 Kč 6 710 Kč 5 217 Kč 5 289 Kč 5 441 Kč 5 654 Kč 6 061 Kč 6 710 Kč 4 715 Kč 4 755 Kč 4 847 Kč 5 025 Kč 5 358 Kč 5 886 Kč 4 715 Kč 4 755 Kč 4 847 Kč 5 025 Kč 5 358 Kč 5 886 Kč 4 715 Kč 4 755 Kč 4 847 Kč 5 025 Kč 5 358 Kč 5 886 Kč 5 217 Kč 5 289 Kč 5 441 Kč 5 654 Kč 6 061 Kč 6 710 Kč 5 501 Kč 5 585 Kč 5 794 Kč 6 087 Kč 6 661 Kč 7 571 Kč 5 501 Kč 5 585 Kč 5 794 Kč 6 087 Kč 6 661 Kč 7 571 Kč 4 999 Kč 5 051 Kč 5 200 Kč 5 458 Kč 5 958 Kč 6 747 Kč 5 349 Kč 5 433 Kč 5 599 Kč 5 854 Kč 6 334 Kč 7 074 Kč 5 349 Kč 5 433 Kč 5 599 Kč 5 854 Kč 6 334 Kč 7 074 Kč 4 847 Kč 4 899 Kč 5 005 Kč 5 226 Kč 5 631 Kč 6 250 Kč 5 217 Kč 5 289 Kč 5 441 Kč 5 654 Kč 6 061 Kč 6 710 Kč 5 217 Kč 5 289 Kč 5 441 Kč 5 654 Kč 6 061 Kč 6 710 Kč 4 715 Kč 4 755 Kč 4 847 Kč 5 025 Kč 5 358 Kč 5 886 Kč od 2 764 Kč
Kategorie: Závěsná svítidla
Záruka: 2 roky
Kolekce: EBOLICHT
Materiály a povrchy: hliník, měď, ocelový plech
Typ kabelu: textilní kabel, PVC kabel
Světelný zdroj: žárovka E27
IP krytí: IP20

Možné povrchové úpravy:

 • barevné lakování (vnitřní lak cylindru je vždy Čistě bílá 9010)
  • Tmavá černá 9005
  • Čistě bílá 9010
  • individuální výběr barvy laku z RAL vzorníku (Vámi vybraný RAL odstín uveďte v poznámce objednávky)
 • měď, hliník, ocel - lesklý nebo matný čirý lak
 • bez povrchové úpravy (materiál přirozeně stárne)

Rozměr cylindru (průměr / na výšku):

 • 160 mm / 92 mm
 • 200 mm / 105 mm
 • 250 mm / 108 mm
 • 300 mm / 111 mm
 • 350 mm / 116 mm
 • 400 mm / 127 mm

Kovová stropní krytka s průměrem 80mm.  Její povrchová úprava se shoduje se zvoleným materiálem a povrchovou úpravou cylindru.

Kabely, řetězy nebo ocelové lanko pro zavěšení jsou standardně dodávány v délce 1500 mm. Prodloužení je možné na dotaz.

Svítidlo má kvalitní porcelánovou objímku na žárovku E27 do max. 100 wattů (dodáváno bez žárovky). 

IP 20 - interiérové svítidlo.

Nastavení cookies

Používáme cookies, abychom Vám umožnili pohodlné prohlížení webu a díky analýze provozu webu neustále zlepšovali jeho funkce, výkon a použitelnost

Nezbytné (vždy aktivní nelze vypnout)
Tyto cookies jsou potřeba, aby web fungoval správně
Analytické
Pomáhají nám pochopit, jak web používáte. S jejich pomocí ho můžeme zlepšovat
Profilující (marketingové)
Díky těmto cookies vám můžeme zobrazovat relevantní obsah a reklamy, které pro vás mohou být zajímavé a užitečné